Oskar Blomqvist och Jesper Lindblom har skrivit sitt examensarbete om vilken betydelse en celebritet har. De skriver om detta ämne från ett företagsperspektiv.

Oskar och Jesper presenterade hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke för att skapa lojalitet till både celebriteten och kunden samt hur man måste upprätthålla sitt image för att få det att fungera.

Det viktigaste är sambandet mellan varumärket och celebriteten, då celebriteten måste motsvara den image varumärket vill visa upp. Gäller det sportvaror väljer man alltså en idrottare som ”celebrity endorser”. Detta baseras då på målgruppen, då den måste kunna relatera till celebriteten i fråga.

Oskar och Jesper förklarade att använda celebriteter till sin marknadsföring är tvåsidigt, antingen köper kunden produkten eftersom de gillar celebriteten eller så vägrar kunden att köpa produkten eftersom den är förknippad med celebriteten.

De presenterade även hur ett företag skall handla om celebriteten hamnar i en skandal. Företagen bör så fort som möjligt efter att skandalen har kommit ut förklara om de fortsätter att arbeta med celebriteten eller inte. Celebritetens image kan reflektera sig på företagets.

För att skapa ett förtroende mellan kunden och företagen så är långa samarbeten med celebriteter är viktigt, menar Oskar och Jesper. På det sättet så skapar man förtroende mellan kunden och företaget.

Hela examensarbetet kan hittas i sin helhet på theseus, https://www.theseus.fi/handle/10024/156867