Målsättningen med projektet ”Pilgrim på havet” är att skapa en ny rutt , en St Olofsled, från Åbo i Finland genom skärgården och Kökar, Sottunga och fasta Åland till Grisslehamn i Sverige och därifrån norrut för att bindas samman med tidigare framtagna St Olofsleder i Sverige och Norge.  Denna nya led skulle bli den första pilgrimsleden som också kommer att dras över stora områden hav och skärgård, den blir därför unik i världen. 

Inom Novia arbetar man inom projektet St Olav Waterway genom att starkt koppla studerande till uppgifterna. De studerande handleds i alla projektuppdrag av utsedda handledare och har samtidigt alltid uppdragsgivare inom projektet som uppdraget utförs till.  Projektet fungerar som en utmärkt inlärningsplattform för studerande där de får vara med om att utveckla en turistdestination, samtidigt som turismnäringen får in nya ungdomliga tankar kring genomförandet av projektet. 

Studerande har bl.a. tesvandrat delar av rutten, skapat material för projektets sociala medier, utfört benchmarkinguppgifter, anordnat work shops för ledens entreprenörer och varit med om att lära entreprenörerna marknadsföring via sociala medier. 

Projektet har 8 parter: Åbo Akademi (koordinator), YH Novia, Pargas stad, Sottunga kommun, föreningen Franciskus, föreningen Pilgrimstid, Östhammars kommun och Söderhamns kommun. INTERREG Central Baltic programme. Övriga finansiärer är Egentliga Finlands förbund och Ålands landskapsregering, samt parterna.