Om oss

Hur blev NÅA till?

​Under vintern 2017 träffades några driftiga lärare från Åbo Akademis och Novias företagsekonomi i en före detta industrilokal på Nunnegatan i Åbo. Några av lärarna samarbetade regelbundet i projekt med företag och studerande, och ansåg att dessa typer av projekt borde bli fler. Varför? Jo för att dessa samarbeten var roliga och givande, både för studerande och företag.

Idén ansåg man skapar nytta åt såväl studerande som företag och därmed började man utveckla ett business center – en knutpunkt för högskolornas samarbeten.

Så fungerar NÅA idag

Mycket har hänt sedan start. Både studerande och företag har fått ta del av kunskapsutbyte och nya lösningar har uppkommit. Den senaste uppdateringen av verksamheten har skett under 2020 där vi sett över vår verksamhet och vilka våra fokusområden ska vara i fortsättningen.

NÅA styrs idag av Community Managers som är studerande från Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. NÅA är studerandedrivet men stöds av mentorer. Mentorerna är personal från högskolorna och fungerar som coacher och ser till att de uppsatta målen följs.

 

 

I NÅA har vi ingen hierarki. I början av mandattiden gör alla Community Managers upp en individuell läroplan baserat på egna intressen och målsättningar. Våra arbetsuppgifter roterar vilket möjliggör att alla blir lika involverade i verksamheten och bidrar med sina kunskaper och perspektiv. Visuellt illustrerat ser vårt arbetssätt ut enligt följande:

 Code of Conduct

Vår Code of Conduct beskriver hur vi på NÅA vill sätta våra värderingar i handling. Vi vill att våra värderingar ska vägleda oss i vårt dagliga arbete tillsammans.

Du kan läsa vår Code of Conduct här!

Tillsammans

Learning by doing

Hållbarhet

På lika villkor

Kreativitet & nyfikenhet