NÅA Business Center besökte Proakatemia, Y-Kampus och Kampus Klubi i Tammerfors den 13 mars. Alla dessa organisationer var synnerligen intressanta, där vi  hoppas att ta med oss lärdomar från var och en av dessa till vår egen verksamhet!

Proakatemia har ett utvecklat team-företagar koncept med en hel del framgångsrika berättelser i sin portföllj. Kampus Klubi har ett koncept som får företag att bli mera intresserade av studerandens verksamhet genom en mera prestigefylld klubbverksamhet, medan Y-Kampus finns till för att studeranden ska få en smak för arbetslivet och locka intresset för entreprenörskap.

Med oss på denna dag hade vi utöver studerande och personal från Åbo Akademi och Novia även representanter från Turun yliopistos avdelning i Björneborg och Oulun yliopisto.

Vad vi tar med oss:
Mål – Minska tröskeln mellan studier och arbetsliv
Övrig notering – Arbetsutrymmen bör väcka kreativitet, inte ta kål på den