Sonja Selin, Företagsekonomi, Årskurs 3

Vad för projekt har du tagit del av?

-Jag gör bokföring till Pargas Damkör r.f. tillsammans med en annan studerande.

Vad har varit mest givande?

-Det mest givande är själva praktiska arbete. Man får en inblick hur det kan vara att arbeta som en bokförare och lär sig tolka hur det går för företag av t.ex. bokslutet.

Kommer du ha nytta av denna kunskap?

-Definitivt. Oberoende kommer jag arbeta som bokförare eller egenföretagare kommer jag ha stor nytta av den här kunskapen.

Särskilt för mig som vill jobba som bokförare i framtiden, känner jag att kursen enbart förstärkt mitt intresse för det.