Information om mig

Rasmus Korsström, 25 år, ursprungligen hemma från Kimitoön men numera bosatt i Åbo. Jag studerade vid Yrkeshögskolan Novia mellan 2017–2020 och utexaminerades efter tre studieår som Tradenom YH. Efter examen fortsatte studierna vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Jag förväntas bli klar ekonomie magister under våren 2022.

Hur var det att arbeta vid NÅA Business Center?

Det var utvecklande att arbeta vid NÅA Business Center, emellertid otroligt hektiskt då kurser och andra uppgifter skulle skötas vid sidan om arbetet. Vi hade ett bra arbetsteam med oberäkneligt många bollar i luften som aktivt arbetade med att skapa en ny image av NÅA Business Center.

Vad för kontakter eller möjligheter fick du ut av det?

Jag har byggt ett ovärderligt stort nätverk av fantastiska människor och företag. Nätverket omfamnar studerande, institutionsanställda, evenemangsdeltagare och företag från hela regionen.

Samarbetet mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi kompletterade varandra på ett bra sätt och skapade förutsättningar för ny branschrelaterad kunskap.

Vad lärde du dig med att jobba med företag och projekt?

Jag gick in med inställningen att jag ville vara involverad i så mycket som möjligt. Jag var involverad i bland annat styrgruppsarbetet, projektledning, marknadsföring, extern kommunikation, rekrytering och planering av olika evenemang. Desto mera jag själv ville vara involverad, desto mera lärde jag mig.

Om man inte har tidigare arbetserfarenheter inom sin egen studieinriktning, så ger NÅA Business Center möjligheten att skaffa de första erfarenheterna. Erfarenheterna man får kan bli mycket värdefulla då man söker praktik eller arbete i framtiden.

NÅA Business Center som en helhet?

Det är ett bra koncept för studeranden, där man konkret kan komplettera sina tidigare kunskaper med praktisk erfarenhet. Företag kan också ha stor nytta av att få nya infallsvinklar av utomstående personer. Konceptet har god skalbarhet och jag tycker att både studerande och företag bör ta chansen att utvecklas med hjälp av NÅA Business Center.