För företag

Vad erbjuder NÅA åt företag/hur kan vi hjälpa?

NÅA Business Center kan erbjuda företag en stor mängd olika tjänster. I NÅA Business Center är det studeranden från Åbo Akademi och Novia som utför uppdragen. Beroende på uppdraget kan vi kombinera studeranden från olika ämnesområden och studieinriktningar för att få den bästa kombinationen av studeranden.

Exempel på uppdrag vi kan ordna hittar ni nedan.

På sidan “På gång” kan ni ta del av våra senaste händelser och uppdrag inom NÅA.

Marknadsföring

Behöver ni hjälp med företagets marknadsföring? Våra studeranden inom inriktningen marknadsföring har kunskap att utföra uppdrag så som marknadsföringsplaner, produktion av innehåll till exempelvis webbsida och digital marknadsföringsplan.

Redovisning

Redovisning är en inriktning våra studeranden kan välja. De som studerar redovisning kan hjälpa er med uppdrag så som bokföring, skattedeklarationer, göra lönsamhetskalkyler eller löneräkning.

Turism

Turism är ett brett område, våra studeranden kan exempelvis hjälpa företag med evenemangsprojekt, turismprojekt och destinationsutveckling. Intresserad? Hör av dig till oss och kolla in “På gång” sidan för att få ta del av olika case och intervjuer. 
t

HRM

Inom HRM kan våra studeranden hjälpa med saker relaterade till organisationsstrukturen eller arbetsmiljön genom undersökningar och analyser.