För företag

Vad erbjuder NÅA åt företag

Hur kan vi hjälpa dig?

NÅA Business Center kan erbjuda företag en stor mängd olika tjänster. I NÅA Business Center är det studeranden från Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia som utför uppdragen. Beroende på uppdraget kan vi kombinera studeranden från olika ämnesområden och studieinriktningar för att få den bästa kombinationen för uppdraget. 

Exempel på uppdrag vi kan utföra: 

Marknadsföring

Våra marknadsföringsstuderanden har kunskap att utföra uppdrag så som marknadsföringsplaner, sökmotoroptimering samt produktion av innehåll till exempelvis webbsida och sociala medier. 

Redovisning

De som studerar redovisning kan hjälpa er med organisationens bokföring, skattedeklarationer, göra lönsamhetskalkyler eller löneräkning.

Företagsutveckling

Våra studeranden kan hjälpa ditt företag ta nästa steg. Våra studeranden kan hjälpa er med era arbetsprocesser och utveckla dessa vidare. 

Nätverk

Vi vill att studerande ska kunna bekanta sig med företag och ge företag möjligheten att hitta kunnig arbetskraft. Vill ert företag presentera sig för våra studeranden? Ta kontakt så planerar vi vidare.  

Referenser

”Vi fick bättre insyn i hur sociala medier fungerar och fick hjälp med sånt som man som företagare annars inte hinner fundera
på. Unga elever med nya synvinklar, samarbetet fungerade bra.”

Björknäs Trädgård

Johan

Partners