TeamNÅA har gett mig möjligheten att utveckla mina kunskaper inom företagsekonomi. Den erfarenhet jag fått av alla samarbeten med företag och föreningar är jag väldigt glad för. Jag har dessutom kunnat utvidga mitt affärsnätverk till rätt stort redan under studietiden och gjort massa uppdrag som jag kan tillägga på Cv:n. Alla studerande har en fördel av de uppdrag de kan få via NÅA. Vi gör inte enbart projekten för studiepoängen, utan för lärdomen och den nytta man får av att ha utföra ett projekt. Vem vet, ett välskött projekt kan leda till en arbetsplats i framtiden!

Projektet Kelluva Matto (flytande matta)

Kelluva Matto uppkom i samband med ett skolprojekt var vi kopplade arbetet till en kurs. I början var alla våra team medlemmar i Crevendi delaktiga i projektet, men med tiden blev det allt färre personer som jobbade med Kelluva Matto. På tredje året av studierna tog jag tillsammans med en studiekompis över Kelluva Matto-verksamheten.

Positiva problem som uppkommit har varit, att inte kunna erbjuda mattor till alla som vill återförsälja vår produkt. Utmaningar som uppstått har varit logistikproblem, brist av kunskap eller saker som man inte tänkt på. När man inte har kunskapen att lösa ett problem, måste man ta reda på det och samtidigt lär man sig något nytt. Viktigaste lärdomen har kommit när det uppstått ett problem eller någonting gått fel. Då har det varit viktigt att lära sig av misstaget och inte göra samma miss på nytt. Allmänt har hela projektet har varit väldigt lärorikt och gett möjligheter till saker som man inte annars lär sig i skolan.