I vårt förra inlägg berättade vi om Högskoledagens After Work i Startup Factory i Raseborg. I slutet av detta evenemang fick vi lyssna på en paneldiskussion med unga företagaren samt företagaren som var unga då de startade sina företag. Panelen drogs av Hanna Guseff som själv är med i NÅA:s ledningsgrupp. Med i panelen var Max Lindholm (studerande, YH Novia, företagare), Thomas Lindholm (agrolog, företagare), Janina Skult (byggnadsingenjör, företagare) och Anna Taube (tradenom, företagare). Nedan kommer vi att behandla allmänna åsikter som panelen diskuterade samt varje deltagares bästa tipps till dig som just har startat eller planerar att starta ett eget företag. 

I panelen diskuterades en massa om hur det var att komma igång med sina företag samt hur de själva hade gått till väga. Trots att allas historier skiljde sig märkbart från varandra så hade hela panelen en hel del gemensamma åsikter. Panelen var överens om att det lönar sig att söka alla stöd och all den hjälp man bara kan få så som bl.a. startpeng, företagsrådgivning och utvecklingspengar och att attityden och meningen bakom affärsidén var viktig, det räcker inte med att det finns pengar i affärsidén, man måste även orka jobba med det i längden. Man var även överens om att man som småföretagare måste hjälpa varandra för att klara sig och att det kan löna sig att starta smått, men att man inte skall vara rädd att köra fullt ut så länge man inte har för mycket att mista på det. 

Nedan listar vi paneldeltagarnas bästa tips: 

  • Max Lindholm: ” Vad brinner du för, vad tjänar du på och vad kan du bli bäst i världen på. 
  • Thomas Lindholm: ” Allt behöv inte vara svart på vitt, man börjar med något och se vart de går.” 
  • Anna Taube: ” Man skall absolut börja och våga ta chanser när de kommer. Små steg om man inte vågar fullt ut. Inget faller i famnen man måste ta för sig.” 
  • Janina Skult: Våga tro på sig själv.” 

Panelen som avslutade dagen i Raseborg kopplades mycket bra till föreläsningarna som hölls tidigare på kvällen och man hade även chans att diskutera med paneldeltagarna innan det var dags att åka hem. I nästa inlägg kommer vi att intervjua Max Lindholm, som även deltog i panelen, för att gå djupare in i hur han gick till väga då han startade sitt företag Birds View