NÅA Business Center

Knutpunkt för affärsutveckling och entreprenörskap. Mötesplats för studerande, företag, organisationer, forskning och projekt.

Välkommen in!

 

NÅA Business Center är en innovativ knutpunkt där alla är välkomna. Tillsammans arbetar vi fram lösningar och utvecklingsobjekt för företag där studerande får tillämpa sin teoretiska kunskap genom praktiskt arbete. NÅA är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska enheter.

Tack vare att delta i projekt i NÅA fick jag testa mina kunskaper på riktigt och även se hur det fungerar i företagsvärlden. Jag märkte att det jag lärt mig i skolan behövs ute i arbetslivet.

Studerande

Yrkeshögskolan Novia

Vi fick bättre insyn i hur sociala medier fungerar och fick hjälp med sånt som man som företagare annars inte hinner fundera på. Unga elever med nya synvinklar, samarbetet fungerade bra.

Johan

Björknäs Trädgård

Läs mer här: