NÅA Business Center

Knutpunkt för affärsutveckling och entreprenörskap. Mötesplats för studerande, företag, organisationer, forskning och projekt. Välkommen in!

NÅA Business Center är en innovativ knutpunkt för företag, näringsliv, studerande, handledare och forskning, där man tillsammans arbetar med att utveckla företagens ekonomi, marknadsföring och servicekoncept. Ett samarbete mellan Åbo akademi och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska enheter.

NÅA:s partners – företag och organisationer – får konkret nytta medan studerande lär sig tillämpa den teoretiska plattformen i praktiskt arbete.

Skicka ett meddelande

14 + 10 =